Obsługa flot

Firma Auto Serwis Maciejewski oferuje dogodne warunki obsługi aut firmowych. Obsługa obejmować może wszystkie sprawy związane z eksploatacją posiadanych aut, a zakres świadczonych usług, jak i cena jest uzgadniana indywidualnie z poszczególnym klientem.

Zarządzanie i obsługa flot obejmuje m. in.:

  • priorytetowe tempo naprawy aut,
  • pomoc telefoniczną w nagłych wypadkach na drodze,
  • przypominanie o konieczności przeprowadzenia przeglądu,
  • okresowe badania diagnostyczne,
  • rezerwację dogodnych terminów.